понеділок, 15 січня 2018 р.

Вивчаймо мову на основі тексту!

Вивчаймо граматику  
на основі повнозерного висловлювання! 
1. Докладніше дивіться тут


2. Приклад комплексного завдання:
                      Картка 9 (прикметник)
Ø  Прочитайте висловлювання. Поміркуйте, чи має воно усі структурні елементи тексту, свою думку доведіть. Придумайте заголовок, що розкриває тему. Усно перекажіть прочитане.
Ø  Випишіть окремо словосполучення з відносними та якісними прикметниками. Поясніть, за якими ознаками ви це здійснили.  Визначте морфологічні ознаки прикметників.
Ø  З’ясуйте, що означає вислів круглий дурень. Чи правильно за нормами сучасної літературної мови так говорити? Яким словом можна замінити підкреслений прикметник? До якого розряду за значенням належить прикметник круглий? Запишіть виділене прислів’я у блокнот і запам’ятайте.
Ø  Від якісних прикметників утворіть усі можливі форми вищого та найвищого ступенів порівняння. Поясніть орфограми в них. Складіть алгоритм утворення ступеневих форм.
Ø  До якої лексичної групи належить підкреслене слово? Поясніть його значення, дібравши синонім. Наведіть ще кілька аналогічних прикладів.
Ø  Запропонуйте ще одне завдання за текстом.
Ø  За принципом стратегії „Мікрофон” висловте свої думки щодо проблеми шкідливих звичок сучасних підлітків.

Громадська думка кожній віковій групі неофіційно визначала межу її можливостей. Задавалась „програма”, яку можна окреслити так: спочатку – набиратися розуму й досвіду, потім – створити сім’ю і господарство, нарешті – досягти матеріального добробуту. Народне прислів’я так відбиває цю схему: „До двадцяти не мудрий, до тридцяти не жонатий, до сорока не багатий – круглий дурень”.
Дуже високо цінувалася честь трудової людини. У народній етиці важливого значення набувало співвідношення моральних рис людини з якісною характеристикою її праці. Існувало, наприклад, повір’я, що у нечесної людини не зародить земля, а в чабана, котрий щось поцупить, розбігатиметься маржина.
Великим безчестям вважалося пияцтво. Адже пияк ставав поганим робітником, втрачав свою моральну подобу, занапащував родину, робив сором громаді, бо, як казали в народі, видавав свою душу дияволові.                              З кн. „Українське народознавство”


Пропоную електронний варіант
двох посібників 
             (номер телефону 0986155904)