Олімпіада. Конкурси

5 клас (І етап)
1. Напишіть твір «Нехай слова будуть добрими».
12 балів
2. Складіть і запишіть одне спонукальне й одне розповідне речення зі
словосполученнями осінній вітер, щедра яблунька. Підкресліть граматичну основу.
4 бали
3. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви, в алфавітному  порядку.
       Гр…мати,  к…рувати, п…л…на, тр…мати, ст…хія, пров..сінь, стеж…чка, т…плиця, д…ректор, с…лует, ст…б…льце, пов…ртатися, х…лит…ся, с…рота, ст….рильний, п…нал, прост…лити, м…готіти, р…піти, м…гдаль.
5 балів
4. Складіть речення із поданими фразеологізмами так, щоб було зрозуміле значення сталих виразів.
Сам собі на умі. Сушити собі голову. І гадки не має. Намилити шию.

4 бали
 Загальна кількість балів - 25


6 клас (І етап)
1. Напишіть твір «Книжки – невтомні крила думки».
12 балів
2. Установіть відповідність між словами та поданими в довідці їхніми синонімами. Утворені пари синонімів запишіть.
Зразок.  Вередливий – примхливий.
Ниций, класичний, чемний, примарний, продуктивний, ефектний, брунатний, марний.
Довідка.  Несправжній, яскравий, дієвий, коричневий, суєтний, взірцевий, ґречний, ганебний.
4 бали

3. Поясніть значення фразеологізмів.
Із заячий хвіст; кров з молоком; ганяти собак; як в око вліпив.
4 бали

4. Відредагуйте і запишіть речення, вставивши, де потрібно, розділові знаки.
      Кинь лист у поштовий ящик. Я вибачаюся за те що не виконав обіцянки. На святковий ранок вхід буде по запрошеннях. Я не знаю по якому адресу проживає новоприбулий однокласник. Мій друг часто приймає участь у спортивних змаганнях по баскетболу.
5 балів
Загальна кількість балів – 25


7 клас (І етап)
1.         Напишіть твір за прислів’ям  Людина красна не словами, а своїми ділами.
                                                                                                              12 балів
2.         У вигляді  словникових  статей  витлумачте лексичне значення  поданих слів (письмово).
Зразок. Змагання - намагання перевершити, перемогти когось у чому-небудь, домагаючись кращих, ніж у когось, результатів, показників.

Захисник, покуття,  світлиця,  шаровари.
4 бали

3.         Запишіть подані іменники у родовому відмінку однини.
Крим, Лондон, хлів, універмаг, ліс, лісок, ясен, горох, хліб, млин, грім, хор, борщ, барвінок, родовід, конфлікт, Донбас, долар, кілометр, ніс.
5 балів
4.         З поданих у дужках і поза ними слів утворіть словосполучення, запишіть їх.
Зразок. Музичний (-а) (школа, слух) – музична школа, музикальний слух.
·        Двері, очі, магазин, журнал, планету (відчинити, відкрити, розплющити, розгорнути).
·        Військовий (-а), воєнний (-а) (заклад, присяга, літак, час, лікар, перемога).
·        Дружній (-я), дружний (-а) (погляд, праця, стосунки, справа, допомога).
6 балів
5.         Відредагуйте речення, запишіть їх.
Самою приємною стала зустріч з улюбленим письменником. У конкурсі могли приймати участь школярі всякого віку. Саме на протязі зими відбуваються самі цікаві міроприємства.  Свято розпочнемо без п’ятнадцяти сім.
4 бали
Загальна кількість балів – 31

8 клас (І етап)
1. Напишіть твір-роздум «Книжки подібні до бджіл, що переносять пилок від розуму до розуму». Напишіть твір-роздум Нікому сама птаха в руки не летить.

12 балів
2. Утворіть прикметники від поданих іменників.
 Мекка, Сиваш, Париж, Острог, Кременчук, брат, казах, Буг.
4 бали
3. Запишіть цифри словами.
До 5641 додати 12.
Від 3491 відняти 67.
Видати книжки 442 (учень);
Ішов 1967 рік.
4 бали
4. До дієприкметників  вишитий, зібраний доберіть залежні  слова, утворивши дієприкметникові звороти. Складіть і запишіть два речення так,  щоб в одному дієприкметниковий  зворот відокремлювався комами, в іншому – ні.
4       бали
5.     Поясніть значення поданих фразеологізмів.
Білими нитками шито, як з голочки, око за око, додати оливи у вогонь, підкласти свиню.
5 балів
Загальна кількість балів – 29


9 клас (І етап)
1.   Напишіть твір-роздум за прислів’ям На чужому полі не матимеш і волі.
12 балів
      
2.     Запишіть подані слова відповідно до правописних норм.
Пів\ясел, пів\Японії, червоно\гарячий, день\у\день, по\київськи, по\совісті, аби\де, де\не\де, з\давніх\давен, давним\давно, сто\п’ятдесяти\мільйонний, сто\крат, з\давна, кінець\кінцем, до\кінця, загально\відомий, чітко\виражений, екс\президент, наче\б\то,  коли\б\то.
5 балів

3.     Провідміняйте кількісні числівники і запишіть їхні відмінкові форми.
       967, 2183.
6 балів

4.     Відредагуйте речення, запишіть їх, розставивши розділові знаки.
Мені подобаються фарби осіннього але не безлистого лісу. Через пару днів їхні відношення можливо покращаться. Вироби з кераміки це саме цікаве що було на виставці. Більшість мешканців нашого міста призначають зустріч біля пам’ятника Т. Шевченка.  Мама на днях закінчу читати любиму книжку.
5 балів

5. Від іменників  утворіть присвійні прикметники чоловічого й жіночого роду.
Ольга, Марія, товариш, Параска, водій, Ілля, Мелашка, сторож.
4 бали
Загальна кількість балів – 32


10 клас (І етап)
1.     Запишіть, розкривши дужки.
(Не) посаджена тополя; (не) виправлені учнем помилки; книжки (не) прочитані; поля (не) засіяні, але зорані; подвиг (не) чуваний; (не) сказане ніким слово; (не) скінченний потік; (не) оцінений товаришем; (не) проведена вчасно нарада; дідусь (не) здужає; трапилося (не) щастя; (не) веселий, а сумний був ранок; (не) абиякі зусилля; (не) доспані ночі; (не) дожидати, (не) вгавати.
 4 бали
2.     Утворіть прикметники від поданих географічних назв.
Золотоноша, Бахмач, Париж, Острог, Цюрих, Знам’янка, Гаага, Мекка, Устюг, Люксембург.
5 балів

3.     Утворіть з поданих фразеологізмів антонімічні пари.
Як на голках, невелике цабе, триматися гоголем, кадити фіміам, аж кишить, знатна птиця, піджимати хвоста, змішати з болотом, як у кота сліз, як пень.
5 балів

4.     Відредагуйте  речення. 
Скільки зараз годин? Я читав цікаву книгу до двох годин ночі? Мама повертається з роботи без четверті шість. Однокласниця прийшла до мене в гості в половині другого. Пропоную зустрітися біля чотирьох годин.
5 балів
   5. До поданих іншомовних слів доберіть українські відповідники.
Специфіка. Імідж. Компенсація. Фактор. Респектабельний.
5 балів
6.Напишіть твір-роздум  Мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми її плекатимемо.
       12 балів
Загальна кількість балів – 3611 клас (І етап)

1.     До поданих іншомовних слів доберіть і запишіть українські відповідники.
Реставрація, етнос, стереотип, анахронізм, репресія, фешенебельний, дифірамб, еволюція, ефективний, адаптація, прогрес, актуальний.
6 балів

2.     Запишіть відповідно до правописних норм подані слова іншомовного походження.
Філіп..ін..ець, і..міграція, інц..дент, ін..єкція, пріор..тет, барок..о, фе..єрверк, інтерме..о, форт..симо, го..ландський, брош..ра, ч..лієць, мадо..а, порт..єра, піц..ерія, ан..ал..и, ват.., Д..зель, дон…жуан, стел..а.
5 балів

3.     Утворіть від поданих іменників форми родового та орудного відмінків, запишіть ці слова і поставте наголоси.
Гроші, ім’я, вінця, граблі, гості, знання, сани, Піренеї, сльози, гості, двері, штани.
6 балів

4.     Перепишіть речення, поставте розділові знаки і підкресліть граматичні основи.
Яке це щастя жити на цій землі. Серце не камінь. Книга мов душа розкрита. Ось прийде весна і проліски сині розквітнуть. Дівчина як калина. Ти прекрасна земле!
6 балів
5.     Відредагуйте  речення, запишіть правильний варіант. 
Хто із нас самий розумний? Сповістіть будь ласка результативність роботи. Громадська лірика Франка була зброєю в боротьбі за незаможність. Відділ кадрів вміщував його особисту справу.
4 бали

6.     Напишіть твір, роздумуючи над словами Л. Костенко: Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас”.
12 балів

Загальна кількість балів – 39Немає коментарів:

Опублікувати коментар