понеділок, 9 березня 2020 р.

Для вчителя українськоїІ для одинадцятикласника 
     (ЗНО на носі). 
      У Шевченківські дні.


        Картка 1
Ø Прочитайте висловлювання та виконайте завдання 1-5.
       1.Для Шевченка в його поезії було ніби дві України: Україна, як не/минуща основа й Україна, як історичний момент. 2.Україна-мати і Україна блудна. 3.Україна не/порочна й Україна „розбещена”. 4.Україна не/вмирущих лицарів і Україна „рабів, підніжків”. 5.Цю другу, історично спотворену й історично минущу він бичував і проклинав заради першої – України материнської, України не/минущої, ніким не/подоланої. 6.Синів заради матері.
              І. Дзюба
1. Дві пунктуаційні помилки допущено в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г пʼятому
2.Тире пропущено в реченні
А другому
Б третьому
В пʼятому
Г шостому
3.Окремо в цьому тексті пишеться сполука слів
А  не/минуща
Б  не/порочна
В  не/вмирущих
Г не/подоланої
4.Синонім до слова батожити  міститься в реченні
        А другому
        Б третьому
        В четвертому
        Г пʼятому
5. Милозвучність (чергування і/й/та) порушено в реченні
А першому
Б другому 
В третьому
Г четвертому


                                                                Картка 2
Ø Прочитайте висловлювання та виконайте завдання 1-4.
     1.Ми часто й справедливо говоримо про Шевченка,  як про полумʼяного пророка. 2.Так, він був пророком у Біблійному значенні слова – тобто поборником добра й справедливості, голосом істини й совісті, гуманістичним обличителем світового зла, як і зла соціального та національного. 3.Але він був безмежно багатший і людяніший за пророків, бо пророцьке послання духу й нещадна вимогливість до свого племені й роду людського, затятість на високій меті доповнювалася і просвітлювалася в нього глибшим розумінням людини. 4.Він був і ніжним ліриком, і поетом кохання, і чи не найбільшим у світі співцем жінки й матері, дитячої невинності й дівочої краси…
І. Дзюба
1. Допущено помилку в написанні слова
А полумʼяного
Б Біблійному
В обличителем
Г нещадна
2. Один розділовий знак вжито замість іншого в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому
3. Неправильно вжито кому в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому
4. Синонім до слова  сумління міститься в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому


Картка 3
Ø Прочитайте висловлювання та виконайте завдання 1-6.
  1.Постать велетня Тараса Шевченка зростає в нашій свідомості і в очах культурного світу з року в рік. 2.Новознайдені матеріали, нові праці про життя і творчість поета, невтомна боротьба за Шевченка в Україні й на чужині, все це поволі звільняє образ нашого пророка від фальшування, спотворення, які уперто провадить ворог від появи першого „Кобзаря” й донині. 3.Та ніякі заходи невсилі применшити його значення для нас, як найбільшого поета з усіх великих поетів світу. 4.В історії світової літератури він поставив собі памʼятник, сильніший від бронзи.
        Дмитро Чуб
1. Допущено помилку в написанні слова
А з року в рік
Б боротьба
В донині
Г невсилі
2. Тире замість коми треба поставити  в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому
3.Помилково поставлено кому при поширеній прикладці в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому
4.Синонім до слова непохитно міститься в реченні
        А першому
        Б другому
        В третьому
        Г четвертому
5. Відокремленим означенням ускладнено речення
         А першому
          Б другому
          В третьому
          Г четвертому
6. У називному відмінку вжито всі іменники, окрім
А постать (1 речення)
Б праці (2 речення)
В заходи (3 речення)
             Г памʼятник  (4 речення)                              

Відповіді:
 1 – А, 2 – Г, 3 – Г, 4 – Г, 5 – Б (картка 1)
 1 –Б , 2 – Б, 3 – А, 4 – Б (картка 2)
1 – Г, 2 – Б, 3 – В, 4 – Б, – Г, 6 – Г  (картка 3)